top of page

Item List

Read More

Algemeen

De Isoniq® Dakstand® elementen dienen conform verwerkingsvoorschriften van Isoniq®
opgeslagen, verwerkt en aangebracht te worden. Indien de voorschriften niet volledig in
acht worden genomen, dan kan dat gevolgen hebben voor de eigenschappen en de
garantie op de producten van Isoniq®. Conform de toetsing van het KIWA BDA Expert
Centre Buiding Envelope (ECBE) is het Isoniq® Dakstand® M systeem geschikt voor de
beoogde toepassing als waarvoor het is ontworpen indien het wordt uitgevoerd en
gebruikt overeenkomstig de aanwijzingen in het BDA Agrément.

Read More

Opslag

De onderste elementen moeten minimaal
13cm worden vrijgehouden van de ondergrond.
De elementen dienen droog opgeslagen
en met een waterdicht dekzeil afgedekt te
worden. De opgeslagen elementen moeten
altijd kunnen ventileren.

Read More

OpslagM

Read More

Stap 3 M

Alvorens wordt gestart met het aanbrengen van de elementen kan door middel van stelblokjes de hoogte van de elementen worden gesteld. De maximale afstand tussen Dakstand XL-anker en onderzijde element is 20mm. Let op: Wanneer de dakrand wordt afgewerkt met een betonnen afdekker dient de verticale houten regel in de achterzijde van het element ten allen tijde drukvast ondervuld te worden!

Read More

afdekker

Read More

test

Read More
bottom of page